Pracovního setkání KČN spojeného s předvánočním posezením, které se uskutečnilo 27. 11. 2019 od 11:00 v zasedací místnosti budovy SČMVD, Kozí 26/6, 602 00 Brno,  se zúčastnilo 19 členů. Program  setkání zahájila Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., která dále informovala o aktivitách KČN – excelentní klastr ČR/ Stříbrna známka evropské klastrové excelence, vyhlášení soutěže ,,Mistrovství republiky oboru truhlář“ – 3. Ročník,  prezentace výsledků projektů KČN, realizovaných v rámci OP PIK, projekt „Vzdělávaní zaměstnanců členů KČN“.

Poté dostala slovo Ing. Moniku Perďochová,  aby informovala o mezinárodních aktivitách klastru, především o nově navázaném partnerství „ Furniture and Woodworking Cluster Partnership“ a novém mezinárodním projektu „ Boosting excelence in the Europan lighting value chain“  financovaném z programu COSME.

Ing. Lucia Haraslínová, Ph. D. následně informovala o dalších plánovaných aktivitách KČN – např. o přípravě nového projektového záměru z programu HORIZONT 2020. Poté následovala diskuse.

Pracovní setkání bylo ukončeno rozdáním vánočních dárků pro členy a příjemným posezením při vánočním cukroví.

Logo OPZ
COSME