Lokální workshop projektu Brilliant: Národní a regionální RIS3 strategie – potenciál pro spolupráci se uskuteční 2. prosince 2021 ve Vinařství u Vrbů v Hustopečích v rámci Podzimního setkání členů NCA. Proběhne zde především diskuse s představiteli národních a regionálních autorit RIS3 Strategie o příležitostech pro klastry při  implementaci těchto strategií.

Účast na workshopu je po registraci zdarma.

Svou účast, prosím, potvrďte Monice Perďochové (perdochova@furniturecluster.cz).

Pozvánka ZDE

 

Logo OPZ
COSME