Hlavní témata:
spolupráce výrobce a designéra, kde designér je dodavatel služeb
pro výrobce: jak si vybrat designéra – spolupráce interiérového designéra a výrobce, kde designér je zprostředkovatel nebo odběratel
pro designéra: jak si vybrat dodadavatele nábytku – finance a další podmínky, pravidla spolupráce

Registrovat se můžete >> zde <<

Logo OPZ
COSME