Mezinárodní partnerství Furniture and Woodworking Cluster Partnership se na jaře roku 2020 rozrostlo o dva nové členy z Rumunska.

Novými členy se stal Transylvanian Furniture Cluster a PRO WOOD Regional Wood Cluster.

Transylvanian Furniture Cluster byl založen v roce 2012 a jeho hlavní aktivity jsou soustředěny na sektor výroby nábytku. Posláním klastru je vývoj konkurenčních produktů pro domácí i zahraniční trhy, jejichž cílem je úspěšně uspokojit požadavky zákazníků v oblasti nábytku. Je nositelem Zlaté známky Evropské Klastrové Excelence (ECEI).

Klastr PRO WOOD byl založen v roce 2010 jako zcela první klastr v sektoru zpracování dřeva v Rumunsku a první rumunský klastr v moderním slova smyslu, jeho metodologie se stala národním modelem pro vznik dalších klastrů. Zvláštní důraz je kladen na zvýšení inovační úrovně malých a středních podniků působících v sektoru zpracování dřeva prostřednictvím spolupráce v rámci větších evropských sítí, zejména v oblasti inteligentního vybavení včetně mezisektorového (např. agro, energie atd.), cirkulární ekonomiky a bio ekonomického přístupu. V současné době usiluje klastr o udělení Zlaté známky Evropské Klastrové Excelence (ECEI).

Partneři jsou v kontaktu především formou konferenčních hovorů a e-mailové komunikace.

Logo OPZ
COSME