Veletrh MOBITEX 2017 se konal  v dnech 26. 4. – 29. 4. 2017

Klastr českých nábytkářů, družstvo byl jedním z vystavovatelů na veletrhu a mohli jste ho navštívit v prostorách BVV v pavilonu F/065 . Na stánku své exponáty vystavovali a prezentovali své portfolio výrobků tito členové KČN: DRUPOL, výrobní družstvo;  Dřevodílo Rousínov, v.d. ;  Dřevotvar družstvo; FMP-Lignum, výrobní družstvo; GERBRICH s.r.o. ; JITONA a.s. ; LOXO; KNK CZ výrobně spotřební družstvo.

Kromě stánku KČN se na veletrhu konal také seminář: „ NÁBYTEK – DESIGN_ NORMY_ PROPAGACE_PODPORA“ a veřejné zasedání řídícího týmu KČN, které úspěšně proběhlo dne 26. 4. 2017 od 11:30 v Pavilónu F, Výstaviště 1, 647 00 Brno.
Klastr českých nábytkářů, družstvo se zúčastnil 5. ročníku udělení a předání ceny KČN  za mimořádný návrh nábytku (10 000 Kč + stáž u člena KČN – JITONA, a.s.) ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX.

Oceněny byly:
v hodnotě (4 000 Kč) Exponát: lavice Proleon, Autora: Jana Vašuta, z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, Ústavu nábytku, designu a bydlení .

v hodnotě (6 000 Kč) Exponát: noční stolek Rudolf, Autora: Filipa Strecka a Andrei Vojkůvkové,  Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, Ústavu nábytku, designu a bydlení .

Cenu  Klastru českých nábytkářů, družstvo spojenou se stáží u člena KČN ve firmě JITONA a.s.
získal Exponát: čalouněné křeslo Rollo, Autora: Milana Mátla, z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, Ústavu nábytku, designu a bydlení .

 

Logo OPZ
COSME