Jak čeští, tak také zahraniční profesionálové z oblasti nábytkářství, interiérového designu a dřevozpracujícího průmyslu se sešli v rámci mezinárodní konference Furniture and
Woodworking Cluster Partnership v Brně. V rámci akce bylo navázáno také nové mezinárodní partnerství podpisem Memoranda o spolupráci mezi zúčastněnými nábytkářskými klastry z České republiky, Slovinska, Španělska a Švédska.

Dne 29. října 2019 se v Brně uskutečnila mezinárodní konference Furniture and Woodworking Cluster Partnership, kterou pořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo.
Program akce byl zaměřen především na navázání nových obchodních kontaktů, sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností z oblasti výroby nábytku, interiérového designu, inovací a především na vznik nového mezinárodního partnerství mezi zúčastněnými klastry.

Účastníky konference byli členové Klastru českých nábytkářů, kteří prezentovali svou činnost a nabídku služeb, pozvání však přijali také zástupci zahraničních klastrů, kteří představili činnost svých organizací. Zahraničními účastníky konference byli zástupci HABIC – Basque Habitat, Wood, Hospitality and Design Cluster (Španělsko), Interior Design Cluster Sweden (Švédsko) a Wood Industry Cluster (Slovinsko).

V rámci odpoledního programu bylo podepsáno nábytkářskými klastry z České republiky, Slovinska, Španělska a Švédska Memorandum o spolupráci v nábytkářském a
dřevozpracujícím odvětví, kterým byla založena mezinárodní platforma Furniture and Woodworking Cluster Partnership. Vznik partnerství podpořil také italský klastr Cluster
Arredo e Sistema Casa, který podepíše Memorandum o spolupráci dodatečně a stane tak pátým zakládajícím členem mezinárodní platformy. Jak zdůraznila předsedkyně Klastru českých nábytkářů Lucia Haraslínová, základní motivací pro vytvoření partnerství bylo navázání mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu, technologického transferu a přenosu know-how a také příprava společných mezinárodních projektů, které povedou k vytvoření Strategického partnerství klastrů („European Strategic Cluster Partnership“).

V rámci druhého dne konference proběhlo dne 30. října 2019 první pracovní jednání platformy Furniture and Woodworking Cluster Partnership a také prohlídka Technologického centra Klastru českých nábytkářů v Ořechově, spojená s návštěvou společnosti NADOPVÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Celá dvoudenní akce byla součástí aktivit projektu „KČN – Internacionalizace klastru“, který je finančně podpořen z Operačního Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva IV program podpory Spolupráce – Klastry.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

 

Logo OPZ
COSME