Dne 18. 3. 2016 uspořádal Klastr českých nábytkářů Matchmaking Business Meetings v rámci veletrhu For Furniture 2016.

Předseda Ing. Radek Brychta představil Klastr českých nábytkářů, družstvo, aktivity KČN, služby KČN (Fundraising a projektové poradenství, Internacionalizace, Komunikace, Marketing a propagace, spolupráce, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání), projekty v rámci OPPI a jejich výsledky a výstupy.

Poté následovaly Match Making Business Meetings a B2B setkání.

Logo OPZ
COSME