Ve dnech 14. – 16. května 2019 se opět po dvou letech uskutečnila Evropská klastrová konference, kterou v Bukurešti uspořádalo generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP ve spolupráci s rumunským ministerstvem hospodářství. Konference s názvem „Connecting ecosystems: Bridge. Inspire. Change.” se zúčastnilo 450 účastníků z řad národních i regionálních tvůrců klastrových politik, odborníků z průmyslu, výzkumu a akademické sféry.

Jednalo se o výjimečnou příležitost dozvědět se o budoucích prioritách  klastrových politik a vývoji podpory inovací a meziregionální spolupráce, s důrazem na budování „mostů“ mezi různými aktéry v klastrové komunitě. Ústředním tématem letošní interaktivní účastnické konference bylo „Spojování ekosystémů: Most. Inspirujte se. Změna. “, Přičemž konkrétnějšími tématy byli digitalizace, oběhová ekonomika, sdílení hodnota a sociální dopad.

Konference se zúčastnil také Klastr českých nábytkářů, družstvo, pro který to byla jedinečná příležitost pro navázání nových kontaktů a partnerství. Velmi úspěšná byla také B2B jednání formou Matchmaking eventu, který byl pořádán první den konference.

Příští Evropská klastrová konference se uskuteční v listopadu 2020 v Berlíně v době německého předsednictví v Radě EU, což bude další příležitost k propojování klastrových ekosystémů.

Účast na konferenci byla součástí aktivit projektu „KČN – Internacionalizace klastru“, který je finančně podpořen z Operačního Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva IV program podpory Spolupráce – Klastry.

Tisková zpráva NCA ke stažení ZDE

Oficiální tisková zpráva konference ke stažení ZDE

 

 

 

 

Logo OPZ
COSME