S hrdostí oznamujeme, že na základě provedeného auditu managementu klastru obhájil Klastr českých nábytkářů, družstvo Stříbrnou známku Evropské Klastrové Excelence (ECEI), dále SILVER Label. Hodnocení bylo provedeno Evropským sekretariátem pro analýzu klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA). Platnost známky je stanovena do 31. prosince 2024.

V České republice se certifikátem SILVER Label mohou aktuálně pyšnit pouze dva klastry, kromě Klastru českých nábytkářů, družstvo je držitelem této známky také CLUTEX – Klastr Technické textilie,z.s.. Lépe hodnoceným klastrem v rámci České republice je nyní pouze NANOPROGRESS, z.s., který je držitelem Zlaté známky (GOLD Label).

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, Ing. Lucia Haraslinová, PhD., k obhájení SILVER Label uvedla: „Obhajoba Stříbrné známky klastrové excelence je pro náš klastr potvrzením toho, že nastavené globální standardy klastrového managementu úspěšně splňujeme již dlouhodobě. Zároveň se také jedná o potvrzení pro naše domácí i zahraniční partnery, že je KČN důvěryhodnou organizací pro realizaci projektů a uzavírání nových partnerství. Avšak i do budoucna budeme pracovat na lepších řídicích mechanismech k poskytování kvalitnějších služeb našim členům, abychom zajistili, že naši členové i náš klastr budou na globálním trhu úspěšnější a konkurenceschopnější.

Certifikát Silver Label je certifikát kvality, který otevírá nové příležitosti pro spolupráci s dalšími zahraničními klastry a zároveň potvrzuje úspěšnou implementaci procesů zlepšování, které byly nastaveny po benchmarkingovém šetření po získání SILVER Label ke konci roku 2019, a ukazuje, že je klastr na správné cestě při zlepšování řízení klastru.

Manažeři klastrů i tvůrci politik dnes uznávají tři značky kvality ECEI jako důvěryhodný „mezinárodní standard pro řízení klastrů“. ESCA je síť expertů pro hodnocení klastrů z více než 30 zemí a nabízí služby ve dvou oblastech:

  • ESCA podporuje špičkové řízení klastrů prostřednictvím srovnávání a označování kvality klastrů a organizací pro správu klastrů. ESCA byla pověřena Evropskou Iniciativou Klastrové Excelence (ECEI) procesem hodnocení klastrů.
  • ESCA podporuje tvůrce politiky klastrů a poskytovatele dotací radami ohledně vývoje dotačních programů pro klastrové organizace.

Více o hodnocení klastrů můžete nalézt na https://www.cluster-analysis.org/.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Logo OPZ
COSME