S hrdostí oznamujeme, že na základě provedeného auditu managementu klastru obdržel Klastr českých nábytkářů, družstvo Stříbrnou známku Evropské Klastrové Excelence (ECEI), dále SILVER Label. Hodnocení bylo provedeno Evropským sekretariátem pro analýzu klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA).

Klastr českých nábytkářů, družstvo je v současné době jediným klastrem v České republice s certifikátem SILVER Label. Lépe hodnoceným klastrem v rámci České republice je nyní pouze Nanoprogress, který je držitelem Zlaté známky (GOLD Label).

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, Ing. Lucia Haraslinová, PhD., k získanému hodnocení uvedla: „Se získaným certifikátem SILVER Label a podnětnými doporučeními ze strany ESCA jsme udělali další krok k tomu, abychom se stali úspěšným klastrem, který splňuje nastavené globální standardy klastrového managementu.   I do budoucna budeme pracovat na lepších řídících mechanismech k poskytování kvalitnějších služeb našim členům, abychom zajistili, že naši členové i náš klastr budou na globálním trhu úspěšnější a konkurenceschopnější.

Certifikát Silver Label je certifikát kvality, který otevírá nové příležitosti pro spolupráci s dalšími zahraničními klastry a zároveň potvrzuje úspěšnou implementaci procesů zlepšování, které byly nastaveny po benchmarkingovém šetření pro získání Bronze Label, a ukazuje, že je klastr na správné cestě při zlepšování řízení klastru.  

K dnešnímu dni bylo srovnáváno a/nebo bylo uděleno označení BRONZE, více než 1 100 klastrovým organizacím ze 45 zemí, kolem 130 označení SILVER a více než 100 označení GOLD. Manažeři klastrů i tvůrci politik dnes uznávají tři značky kvality ECEI jako důvěryhodný „mezinárodní standard pro řízení klastrů“. ESCA je síť expertů pro hodnocení klastrů z více než 30 zemí a nabízí služby ve dvou oblastech:

  • ESCA podporuje špičkové řízení klastrů prostřednictvím srovnávání a označování kvality klastrů a organizací pro správu klastrů. ESCA byla pověřena Evropskou Iniciativou Klastrové Excelence (ECEI) procesem hodnocení klastrů.
  • ESCA podporuje tvůrce politiky klastrů a poskytovatele dotací radami ohledně vývoje dotačních programů pro klastrové organizace.

 Více o hodnocení klastrů můžete nalézt na https://www.cluster-analysis.org/.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Logo OPZ
COSME