Národní klastrová asociace udělila Klastru českých nábytkářů, družstvo Čestné ocenění za rozvoj internacionalizace a propagace ČR.

Klastr českých nábytkářů podporuje export svých členů dlouhodobě. Aktivní účastí klastru a jeho členů na mezinárodním veletrhu současného nábytku ICFF, který se konal v květnu v New Yorku v USA a matchmaking event v Torontě v Kanadě se podařilo otevřít dveře pro český nábytek a software pro výrobce nábytku na americký  a kanadský trh. Účast na americkém veletrhu a matchmaking event v Kanadě je pouze jednou z mnoha aktivit. Letos se podařilo propojit české nábytkáře se zahraničními výrobci, obchodníky a zákazníky na více trzích. Klastru českých nábytkářů se  daří rozvíjet a podporovat české nábytkářské firmy. V těchto aktivitách bude i nadále pokračovat. V plánu jsou další obchodní zahraniční mise například do Egypta nebo Jihoafrické republiky.

Logo OPZ
COSME