Projekt řízený osmi evropskými klastry a financovaný Evropskou Komisí pomůže malým a středním podnikům dosáhnout nových trhů prostřednictvím spolupráce a inovací. Díky projektu vznikne nové Evropské Strategické Partnerství Klastrů (European Strategic Cluster Partnership) s cílem posílit spolupráci v oblasti nábytkářství a souvisejících průmyslových odvětví v rámci EU a také směrem k vybraným třetím zemím: USA, Kanadě, Egyptu a Jihoafrické republice.

Furniture Go International (FGOI) je projekt s pevným základem a ambiciózními cíli, který startuje v polovině září 2021 a bude trvat 3 roky. Je řízen osmi klastry ze šesti evropských zemí, které poprvé spojí veškeré své znalosti trhů a zkušenosti s cílem navrhnout internacionalizační aktivity výhradně pro malé a střední podniky v odvětví nábytkářství, a to 100% orientované na výsledky. Cílem je nabídnout užitečné a na míru šité nástroje pro přístup na trhy mimo Evropskou Unii, zejména USA, Kanadu, Egypt a Jihoafrickou republiku.

Zapojenými klastry do projektu jsou: TFC-Transylvanian Furniture Cluster (Rumunsko), HABIC-Association Cluster of Habitat, Wood, Office and Contract Sector (Španělsko), WIC-Wood Industry Cluster (Slovinsko), KCN-Klastr českých nábytkářů, družstvo (Česká republika), ICS-Interior Cluster Sweden (Švédsko), PWC-PRO WOOD Regional Cluster (Rumunsko), BFC-Bulgarian Furniture Cluster (Bulharsko) and HCB-Habitat Cluster Barcelona (Španělsko). Společně reprezentují více než 500 společností, většina jsou malé a střední podniky (MSP). Členové jednotlivých klastrů, malé a střední podniky, jsou zváni na oficiální zahájení projektu, která proběhne 21. října 2021 od 11:00 hodin v hybridním  online formátu. Pro členy Klastru českých nábytkářů, družstvo, bude schůzka organizována v sídle klastru na adrese Cejl 480/12, 602 00 Brno a je třeba se na ni zaregistrovat online.

Klastr českých nábytkářů, družstvo je připraven zapojit se do implementace projektu již od prvních dnů realizace. Jeho hlavním úkolem budou aktivity spojené s identifikací a navazováním nových strategických partnerství napříč Evropou a organizace průzkumných návštěv zástupců klastrů do vybraných třetích zemí. Velkou výzvou bude vedení celého tzv. projektového balíčku (WP6), který je zaměřený na dlouhodobou udržitelnost navázaných partnerství s cílem uzavření dohod o spolupráci mezi Partnerstvím projektu a mezinárodními obchodními organizacemi či organizacemi zaměřenými na výzkum a vývoj. “Do celého řízení projektu budou za Klastr českých nábytkářů zapojeni zkušení projektoví manažeři, kteří, jak věříme, budou důstojnými partnery pro ostatní zástupce projektového konsorcia.”, doplnila předsedkyně klastru Lucia Haraslínová.

Projekt počítá například s vytvořením dlouhodobých mezinárodních aliancí, přítomností stálých kontaktů na každém ze zájmových trhů, aby byla zaručena tvorba obchodních příležitostí, a návrhy akcí šitých na míru pro zúčastněné společnosti.

Evropská komise se rozhodla financovat projekt poté, co si všimla tvrdých ekonomických účinků COVID-19 na odvětví, která obvykle vyžadují výrobky a služby z nábytkářského a dřevařského průmyslu, jako je cestovní ruch a maloobchod. 70% ze 130 000 společností v odvětví výroby nábytku v Evropské Unii je malých nebo středních a zaměstnávají více než milion lidí.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Více o projektu ZDE

—————–

Za českého partnera projektu kontaktujte pro více informací: Monika Perďochová, Manažer pro Internacionalizaci KČN (perdochova@furniturecluster.cz)

 

Logo OPZ
COSME