Veletrh FOR INTERIOR Podzim 2018 se konal v dnech 4. 10. – 7. 10. 2018.

V rámci Veletrhu FOR INTERIOR Podzim 2018 uspořádal Klastr českých nábytkářů, družstvo seminář: NOVÉ SMĚRY V TVORBĚ INTERIÉRŮ A NÁBYTKU,  který úspěšně proběhl  dne 4. 10. 2018 od 11:30 do 16:30v, přednáškovém  sále vstupní haly II,  PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

Logo OPZ
COSME