Navzdory pokračující krizi COVID-19 vykazují průmyslově zaměřené klastry v celé Evropě pozoruhodnou odolnost a schopnost pomáhat svým členům přizpůsobit se.

Tváří v tvář této náročné situaci by státní hranice neměly bránit potenciálu klastrů a jejich členů, zejména malých a středních podniků, spolupracovat.

Pilotní program ClusterXchange, podporovaný Evropskou komisí, je novou iniciativou k řešení přetrvávající potřeby příležitostí pro inovace a vzájemné obohacování mezi průmyslovými ekosystémy. Tento program je řízen 13 evropskými strategickými klastrovými partnerstvími pro excelenci (ESCP-4x) a jedná se o službu poskytovanou Evropskou klastrovou platformou pro spolupráci (ECCP). Projekt BRILLIANT, jehož jedním z řešitelů je také Klastr českých nábytkářů, družstvo, je jedním z nich!

Cílem ClusterXchange je usnadnit nadnárodní a meziodvětvovou spolupráci, učení a vytváření sítí mezi klastry prostřednictvím krátkodobých výměn za účelem lepšího propojení evropských průmyslových ekosystémů a usnadnění spolupráce, vzájemného učení, vytváření sítí a zavádění inovací.

Nedávno spuštěný nástroj IT ClusterXchange je dalším krokem k usnadnění této spolupráce klastrů.

ClusterXchange umožňuje návštěvníkům (členským organizacím klastrů) učit se a zůstat v hostitelské organizaci z jiné země s finanční podporou.

 

Zdroj: ECCP (www.clustercollaboration.eu)

 

 

 

Logo OPZ
COSME