Dne 10. 6. 2016 proběhla Členská Schůze a volba nového předsedy družstva se slavnostním workshopem KČN spojená s oslavami 10. Výročí založení Klastru českých nábytkářů, družstvo. Akce se uskutečnila v Chlumci nad Cidlinou, B. Němcové 170. Akce se zúčastnilo 29 členů, doprovodným programem komentovaná prohlídka Centra technologie zpracování dřeva, Kuchařská live show Jana Hajného – raut, carving, sushi, Dronakadie- ukázka dronu a oslava 10. Výročí založení KČN.

Na slavnostním workshopu KČN si jednotliví členové zavzpomínali na historii vzniku KČN. Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D. vysvětlil co je Haptický komfort – aneb co je příjemné pro uživatele nábytku.

Nově zvolená předsedkyně KČN Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. představila plány a vize činnosti KČN nejen v rámci projektů v programu OPPIK.

Člen Resonanční pila z Chlumce nad Cidlinou nám poskytla nejen exkurze po areálu, ale seznámil přítomné také s historií a současností společnosti.

Jako poslední vystoupila Barbora Podhrázská, která informovala o aktuálních dotačních výzvách pro nábytkářský průmysl včetně vzdělávacích programů.

Logo OPZ
COSME