Profil společnosti

Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských bakalářů a inženýrů. Posláním školy je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni ihned po škole zařazení do pracovních týmů v oblasti výroby, vývoje a výzkumu nábytku. Díky vyvážení teoretických a praktických znalostí, jsou absolventi schopni obstát v domácím i zahraničním prostředí a začlenit se ve všech částech vývoje, od prvopočátečního zpracovávání dřeva, přes design až po testování povrchů ve specializovaných laboratořích.

Produkty/služby

  • Pedagogická činnost – Na Ústavu nábytku, designu a bydlení lze studovat bakalářská i magisterská studia.
  • Výzkumná a vědecká činnost – řešíme institucionální výzkum ve vztahu nábytku k obývanému prostředí se zaměřením na únik VOC látek. Zkoumaná problematika VOC souvisí s realizací výrobků na trhu ČR a EU a hodnocením nábytku z hlediska připravované legislativy EU,
  • Poskytujemeexpertní a poradenskou činnost v oboru výroby nábytku a nábytkového designu a v oblasti jakosti – kvality a bezpečnosti výrobků. Je konzultačním a odborným partnerem CEN a ČNI ČR v normotvorné oblasti. Významnou činností je výzkum a hodnocení úniku VOC (těkavých látek) z materiálů – nábytkových komponentů a vzdělávání v oblasti CAD/CAM.
  • Umělecká činnost – organizace výstav a soutěží, kde studenti uměleckého oboru DESIGN NÁBYTKU, mají možnost představit své práce široké veřejnosti a poměřit tak své síly s ostatními kolegy z různých uměleckých škol
  • Akreditovaná zkušebna nábytku zajišťuje mechanické zkoušky hotových výrobků, především nábytku, dále zkoušky povrchových úprav a stanovení emisí těkavých organických sloučenin (VOC látek) výrobků a materiálů.

Kontaktní údaje

Adresa:  Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
W:  https://undb.ldf.mendelu.cz/
T:  +420 545 134 177
E: milan.gaff@mendelu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ldf.mendelu

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D.
Vedoucí ústavu
T: +420 545 134 177
E: milan.gaff@mendelu.cz
Jazyk:  EN, RUS

 

Možnosti spolupráce

  • Pedagogická činnost
  • expertní a poradenská činnost v oboru výroby nábytku a nábytkového designu
  • Umělecká činnost nábytek a interiér
  • Akreditovaná zkušebna nábytku

Mendelova univerzita

Logo OPZ
COSME