Profil společnosti

TZÚ je organizace založená za účelem provádění nezávislého výzkumu, která je současně leadrem zkušebnictví a certifikace v oboru.

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí několik set zkoušek pro takřka všechny druhy textilních výrobků a nábytku.

Naše zkušební laboratoř zajišťuje ověření jak mechanických vlastností nábytku, tak i vlastností povrchových úprav a čalouněného nábytku podle platných národních, evropských a mezinárodních norem.

Produkty/služby

  • Zkušebnictví-textil a nábytek
  • Certifikace systémů řízení a výrobků
  • Výzkum
  • Vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa:  Cejl 480/12, 612 00 Brno, Česká republika
W: www.tzu.cz
T: +420 543 426 711
E: info@tzu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Textilnizkusebniustav

Kontaktní osoba:

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Vedoucí certifikace systémů kvality, zkušebna nábytku
T:  +420 608 150 122
E:  gaja@tzu.cz
Jazyk:  EN

 

Možnosti spolupráce

  • Výzkum
  • Testování
  • Certifikace
  • Vzdělávání

TZU

Logo OPZ
COSME