Profil společnosti

Obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu vznikla v roce 2013 s cílem přispět k posílení zájmu o historii nábytkové tvorby u nás, k větší informovanosti o současném designu a jeho významu pro konkurenceschopnost podniků i k zvýšení povědomí o nábytkářství, které je dominantním průmyslovým oborem v bystřickém regionu. Činnost organizace je zaměřena na pořádání tematických a autorských výstav mapujících historii i současnost nábytkové tvorby a průmyslové výroby nábytku v České republice, na organizaci konferencí, workshopů pro studenty středních a vysokých škol s výukou designu, odborných i popularizačních přednášek, na poskytování informací o vývoji designu nábytku, proměnách autorské tvorby i změnách v oblasti průmyslové produkce.

Společnost spolupracuje s významnými domácími nábytkářskými firmami (TON, a. s., Kovonax, RIM CZ, spol. s. r. o., mminterier aj.), s předními českými a moravskými designéry, s teoretiky zabývajícími se historií a teorií nábytku i pedagogy vyučujícími tvorbu a konstrukci nábytku.  Od roku 2017 je členem Klastru českých nábytkářů, zástupce NCND je členem hodnotitelských komisí několika studentských soutěží.

Produkty/služby

  • Výstavní činnost: pořádání výstav zaměřených na nábytek a bytovou kulturu (orientace na současný design, na významná historická období, na důležité osobnosti, prezentace mladých tvůrců a škol)
  • Pořádání odborných konferencí, workshopů a dalších kulturních akcí, organizace a podpora soutěží
  • Publikační činnost (příprava odborných studií a publikací)
  • Podpora studentského designu (pravidelná ocenění výjimečným studentským pracím v rámci soutěží Cena prof. Halabaly, Design.S, Grand Prix Mobitex)

Kontaktní údaje

Adresa:  Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Česká republika
W: www.ncnd.cz
T: +420 602 571 886
E: ncnd@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064492734554

Kontaktní osoba:

PhDr. Dagmar Koudelková
Ředitelka
T: +420 602 571 886
E: koudelkova.dag@gmail.com
Jazyk:  EN, DE

 

Možnosti spolupráce

  • Výstavní činnost (zpracování koncepce, organizační zajištění a realizace výstav)
  • Konference a workshopy (návrh koncepce, organizační zajištění a realizace konferencí, sympozií a studentských workshopů)
  • Publikační činnost (koncepce a příprava publikací a propagačních materiálů, zajištění textové části včetně redakce)
  • Možnost zprostředkování kontaktu mezi designéry s důrazem na studenty a mladé tvůrce) a s výrobci

Logo OPZ
COSME