Profil společnosti

ABF, a.s. je přední organizátor veletržních, výstavních a kulturních akcí v České republice. Ve své hlavní oblasti podnikání, kterou je pořádání téměř čtyř desítek veletrhů ročně, zaujímá ABF, a.s. 1. místo v Praze a 2. místo v České republice.

ABF, a.s. je současně majitelem a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Moderní, multifunkční výstaviště dnes hostí klíčové domácí i mezinárodní výstavy a veletrhy z celé řady oborů a firemní, sportovní a kulturní akce. Vystavovatelům, návštěvníkům i dalším organizátorům poskytuje nejkomfortnější zázemí pro pořádání akcí v hlavním městě Praze, která jako významná evropská metropole umocňuje jejich věhlas.

Produkty/služby

  • Veletrhy (FOR ARCH, FOR INTERIOR jaro a podzim, DESIGN SHAKER, FOR DECORV& HOME jaro a podzim, FOR HABITAT)

Kontaktní údaje

Adresa:  Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, Česká republika
W: www.abf.cz, www.pvaexpo.cz
T:  +420 225 291 111
E: recepce@abf.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pvaexpo.cz

Kontaktní osoba:

Martin František Přívětivý
Výkonný ředitel a místopředseda představenstva
T:  +420 728 866 220
E:  privetivy@abf.cz
Jazyk:  EN

 

Logo OPZ
COSME