Sympozium k soutěži Cena prof. Jindřicha Halabaly se tentokrát uskutečnilo on-line v prostředí MS Teams: dopoledne proběhly přednášky, odpoledne po krátké přestávce vyhlášení výsledků soutěže a prezentace ocenění. Sympozia se zúčastnili studenti všech přihlášených škol a samostatně přihlášení autoři, pedagogové a odborná veřejnost, a to v počtu přes 100 účastníků.

Konferenci připravili pracovníci Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Národní centrum nábytkového designu: koncepci a organizaci zajistili doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., a doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., ve spolupráci s PhDr. Dagmar Koudelkovou, technické zajištění průběhu akce a dokumentaci měl na starosti Ing. Marek Jičínský.

Sympozium zahájil a účastníky pozdravil vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. Následující přednášky byly rozděleny do dvou tematicky vymezených bloků: „Vývoj nábytkářského průmyslu“ a „Škola a student“.

První blok přednášek zahájila PhDr. Dagmar Koudelková, pedagog na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a ředitelka Národního centra nábytkového designu, o. p. s., s příspěvkem K odkazu Jindřicha Halabaly, zaměřeným na nejdůležitější návrhy a realizace architekta, designéra, pedagoga a publicisty, jehož jméno nese soutěž. Následující dvě přednášky pedagogů Mendelovy univerzity v Brně přiblížily design nábytku v rovině teorie (Design jako smysl existence vesmíru doc. Ing. arch. Borise Hály, Ph.D.) a z praktického hlediska (Nábytek z pohledu soudního znalce doc. Dr. Ing. Petra Bruneckého). Ing. Helena Prokopová z Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s., se v přednášce Odpočinek při bdění i snění a čalouněný sedací a lehací nábytek zaměřila na praktické aspekty současného čalouněného nábytku, na jeho význam a úlohu v životě člověka. V poslední přednášce prvního bloku – Co prinesl Kolín 2020 – zprostředkovala doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., nejnovější informace a aktuální trendy z lednového veletrhu nábytku v Kolíně nad Rýnem.

Ve druhém bloku vyslechli účastníci tři přednášky zahraničních kolegů: Ing. Zuzana Tončíková, ArtD., z Technické univerzity vo Zvolene se zaměřila na atraktivní téma – Hybridnost v dizajne, doc. Ferdinand Chrenka, ak. soch., z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislave v přednášce Škola versus _rma prezentoval zaměření svého ateliéru a nejzajímavější výstupy, Mag. Ulrike Szigeti, prorektorka Fachhochschule Salzburg popsala v příspěvku MENDELU and FH Salzburg: more than a fruitful cooperation at institutional level spolupráci prestižní salcburské školy a Mendelovy univerzity v Brně.

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE

PhDr. Dagmar Koudelková, 10. 12. 2020

 

 

Logo OPZ
COSME